2013/07/18

මා එහි මුණ ගැසෙනු නොමැත

මුහුණු පොතේ හෝ බ්ලොගයක
සංස්කෘතිය දෙස්පාලන
දර්ශන ගැන වදන් අතර
මා සොයනට නොයන් සබඳ

සාහිත නිරුදක කතරක
පවසට කවි බිඳක් සොයන
පුවත්පතක කෙටි ලිපියක
මා සොයනට නොයන් සබඳ

සම්ප්‍රදාය ඉතිහාසය
යළි විමසන නැවත ලියන
මහ පඬිවරු මැද කිසිදින
මා සොයනට නොයන් සබඳ

මා එහි මුණ ගැසෙනු නොමැත

නිදහස් සතරැස අහසට
හිරු නැඟ එන උදෑසනක
පිනි විසිරුනු තණ පලසෙහි
වැතිරී දෙව් සැප වළඳින
කිසිවෙකු මුණ ගැසුණු දිනක

පොහොයට සුදු සඳ එළියේ
වෙහෙරේ බෝ මළුව වටා
මල් පෙරහැර කරන දෑත්
අතරේ සැනසීම විඳින
කිසිවෙකු මුණ ගැසුණු දිනක

මිතුරු නඩය සමග යෙදෙන
සොඳුරු චාරිකාවක මැද
ගමන් වෙහෙස නිමනු පිණිස
ගයන වයන නටන ගයන
කිසිවෙකු මුණ ගැසුණු දිනක

කොළඹ වරායෙන් නැව් නැග
හිරු රට යන සැන්දෑවක
ගාලු මුවදොරෙහි අසුනක
සමාධිගත සුවය විඳින
කිසිවෙකු මුණ ගැසුණු දිනක

නුඹ මා මුණගැසෙයි සබඳ ... !

1 comment:

Ravi said...

පිණි විසිරුණු තණ පලසේ,
බෝ මළුවේ සඳ එළියේ,
ගාළු මුවදොරෙහි අසුනේ,
මම දුටුවේ එහෙනම් ඒ......

අපූරු සංකල්පනාවක් මකරන්ද....:)