2012/06/11

සෙවනැල්ලක්
ළබැඳි මිතුරු දම් හද තිරසර බැවිනි
දුකට සැපට දෙකට ම නිති සම සිතිණි
රුවක් විලස බිතු සිතුවම් ළඟ රැඳිණි
පෙර'ත් බවෙක සොයුරෙකු යැයි මට සිතුණි

2012/06/05

රංච ගොඩ ළමයාගේ හෑල්ල

අතිගරු දෑ හිතැති උතුමාට අපේ රටේ
ලැබිලා ඇරයුමක් රැජිනගෙන් සුදු රටේ
අපොයි මෙහෙමත් උජාරුවක් මාද්දියේ
ඇහැට කනට නැහැ නිවනක් හත්තිලව්වේ

වෙල්ලස්සේ රට වෙනුවෙන් දිවි දුන්නු
දෙවියෝ අපේ කැප්පෙටිපොළ කුඩාපොල
දැකලා කොසොල් රජ හිනේ හැබැහින් ම
සිටියා ගල්වෙලා, කලියුගේ හැටි තමා