2011/09/08

එක්තරා සැඳෑවක
මලානික ඉර එළිය බැස ගියායින් පසුව
ගලින් කළ මග ගෙවා පඩි පෙළින් එතෙර වී
සැඳෑ සක්මන පිණිස ඇවිද ගිය මා දෙපා
නතර විණි සෑ මළුව කොනක වූ කුළුණ යට

දහම් ගැටයක් ලිහන නා හිමි වටා රැඳෙන
කුඩා හිමිවරු විලස බැති සිතින් සිල් දරන
වෙහෙර බිම සුපිපුණු මේ පුංචි කඳු සිරස
සතර අත කඳු පෙළකි හැමදාම බණ අසන

සැඳෑ අඳුරේ ගිලුණු ඉස්කෝලේ ගොඩනැගිලි
අකුලහේනට දුවන සර්පයෙකු වැනි පාර
වෙහෙර බිම පාමුලෙහි පොල් පුවක් හේඩාව
මැදින් තවමත් පෙනේ, පෙනෙන නොපෙන විලස

දේවතා එළි අරන් ඇවිත් නිති වැඳ වැටෙන
දෙවියන්ට සෑ රදුන් දෙව් ලොවට දැකගන්ට
ඉස්කෝල කඳු මුදුන ෆැක්ටේරියට ඉහළ
මෝදුවන සඳ මඩල අස්වැසිල්ලකි කදිම

සෑ මළුව අසබඩ ම බෝ සෙවණ බුදු මැදුර
මල් වට්ටි පහන් සිළු සුවඳ දුම්වල සුවඳ
රැගෙන සක්මන් කරන මුදු සිසිල් මද පවන
නේක අනියත හැඟුම් ගෙනෙයි මා හදවතට

හබුරු කොළ වට්ටියක සුදු ඉද්ද මල් රැගෙන
අත්වැලට වාරු වී වෙහෙර පියගැට ගණින
මහලු අම්මාවරුන් දහම් අනියත දෙසන
වෙහෙර බිම වෙත මසිත මෙසේ ලොල් වී කිම ද?

No comments: